NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Inschakelingsvergoeding

Voorstelling

Wanneer een bedrijf in herstructurering overgaat tot collectief ontslag is de werkgever verplicht een tewerkstellingscel op te richten. Elke werknemer die in de tewerkstellingscel is ingeschreven, heeft recht op een inschakelingsvergoeding.

Het gaat in werkelijkheid om een vergoeding die gelijk is aan het normale loon en de voordelen die daarbij hoorden volgens het arbeidscontract. De inschakelingsvergoeding wordt zes of drie maanden lang uitbetaald, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. 45-plussers hebben recht op 6 maanden, ontslagen werknemers jonger dan 45 op drie maanden.

Deze vergoeding wordt uitbetaald door de werkgever in herstructurering. Ze is gelijkgesteld met een opzeggingsvergoeding of verbrekingsvergoeding, maar wordt maandelijks uitbetaald. Zelfs als de werknemer onmiddellijk werk vindt bij een nieuwe werkgever moet de inschakelingsvergoeding uitbetaald worden. De werknemer kan de vergoeding dus combineren met het nieuwe salaris.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over de inschakelingsvergoeding onder het thema Werkgelegenheid.

Bijkomende inlichtingen

Bij de regionale directies van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkgever.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens