NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

LIMOSA (aangifte)

Voorstelling

Het principe van detachering houdt in  dat een LIMOSA-aangifte gedaan moet worden. Elke vorm van tewerkstelling in België van buitenlandse loontrekkende of zelfstandige werknemers moet worden aangegeven aan de Belgische autoriteiten.

Het doel van deze LIMOSA-aangifte bestaat erin een centrale databank te creëren van de tewerkstelling van buitenlanders in België en een administratieve vereenvoudiging te garanderen om het vrije verkeer van buitenlandse werknemers te bevorderen.

De buitenlandse werkgever die loontrekkende werknemers in België detacheert, buitenlandse zelfstandigen en stagiairs moeten een aangifte doen via de website www.limosa.be.  

Sommige categorieën van personen zijn evenwel vrijgesteld van het doen van de aangifte ingevolge de aard of de korte duur van de in België verrichte activiteiten (bv.: kunstenaars, sector van het internationaal transport, diplomaten, deelname aan een wetenschappelijk congres…).

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over de LIMOSA-aangifte onder het thema Detachering.

Bijkomende inlichtingen

Bij de regionale directies van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkgever.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens