NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Lock-out

Voorstelling

Een lock-out is een tijdelijke sluiting van een onderneming, niet om economische redenen of om redenen eigen aan de onderneming, maar een actie om patronale eisen of standpunten kracht bij te zetten in een collectief conflict.

Aan het begrip lock-out wordt in de rechtspraak en rechtsleer weinig aandacht besteed omdat het in België zeldzaam voorkomt.
Heel wat wetten spreken van lock-out zonder echter de draagwijdte en de juridische gevolgen ervan toe te lichten. Zo omschrijft de prestatiewet van 1948 de lock-out verkeerdelijk als een collectieve afdanking van het personeel.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over de lock-out onder het thema Sociaal overleg.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens