NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Opzegging

Voorstelling

De opzegging is een informatie over de datum van stopzetting van een arbeidsovereenkomst.
De opzegging kan door de werkgever enkel gegeven worden bij aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot. Wanneer de opzegging wordt gegeven door de werknemer moet dit ofwel door overhandiging van een geschrift aan de werkgever gebeuren of bij aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot.

De opzegging moet de begindatum en de duur van de opzeggingstermijn vermelden.
In het algemeen varieert de duur van de opzeggingstermijn naargelang de anciënniteit van de werknemer bij de werkgever en naargelang het ontslag uitgaat van de werkgever of van de werknemer.

Sinds 1 januari 2014 is de reglementering van de opzegging grondig veranderd door de nieuwe bepalingen uit de introductie van het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden. Het nieuwe beleid voorziet termijnen van opzegging die vertaald worden in weken, zowel voor arbeiders als bedienden.

Tijdens de opzeggingstermijn heeft de werknemer het recht om met behoud van loon van het werk één- of tweemaal per week afwezig te blijven om nieuw werk te zoeken (in geval van ontslag of aftreding).

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over de opzegging onder het thema Arbeidsovereenkomsten.

 

Bijkomende inlichtingen

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens