NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Personeelsregister

Voorstelling

Het basisprincipe van het personeelsregister is de eenheid van het register, het gaat om een papieren document dat samengesteld is uit ingebonden en genummerde bladzijden.

Elke werknemer krijgt in het register een nummer toegewezen volgens een doorlopende nummering en volgens de chronologische volgorde van zijn tewerkstelling.
Het document moet eveneens een aantal verplichte vermeldingen bevatten: de identiteit van de werkgever of van de onderneming, de naam, voornaam of maatschappelijke zetel en adres en desgevallend de benaming waaronder de werkgever zich tot het publiek richt en de identiteit van de werknemer.

De algemene personeelsregisters en speciale personeelsregisters moeten op een gemakkelijk toegankelijke plaats worden bijgehouden, zodat alle controlebeambten en -ambtenaren er te allen tijde kennis kunnen van nemen.

Vanaf januari 2003, moet het personeelsregister niet meer worden bijgehouden door werkgevers die onder het toepassingsgebied van DIMONA (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling in de sociale zekerheid) vallen en die hun gegevens over de in- en uitdiensttreding van personeel elektronisch moeten doorgeven. De werkgever moet wel een algemeen personeelsregister blijven bijhouden wanneer hij werknemers in dienst heeft die niet bedoeld worden door DIMONA.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over het personeelsregister onder het thema Arbeidsreglementering.

Publicatie

De brochure “Wegwijs in de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en de sociale documenten” kan besteld of gedownload worden.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens