NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ecocheques

Voorstelling

Een ecocheque is een cheque die bedoeld is voor de aankoop van producten en diensten van ecologische aard.

Ecocheques worden uitgebracht door privé-ondernemingen, niet door de overheid.
Momenteel zijn er drie ondernemingen die ecocheques produceren: Edenred, Monizze en Sodexo.

Werkgevers die ecocheques willen toekennen aan hun werknemers moeten deze bestellen bij deze ondernemingen.

De ecocheques zijn enkel bestemd voor werkgevers en werknemers uit de private sector (indien zij onder de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen).

De cheques hebben een maximale waarde van 10 € en ze zijn geldig voor een periode van 2 jaar. Ze worden beschouwd als een voordeel dat vrijgesteld is van sociale bijdragen en belastingen.
Het KB van 14 april 2009 stelt de bedragen vast die niet mogen overschreden worden, opdat ecocheques een voordeel zouden uitmaken dat vrijgesteld is van sociale bijdragen en belastingen.

Aankopen met de ecocheques

De lijst van producten en diensten die kunnen aangekocht worden met ecocheques werd opgenomen als bijlage bij de CAO nr. 98.

Momenteel voorziet de lijst in 3 globale categorieën producten en diensten.

  • Ecologische producten & diensten;
  • Duurzame mobiliteit & vrije tijd;
  • Hergebruik, recyclage & afvalpreventie.

De handelaars zijn niet verplicht om ecocheques als betaalmiddel te aanvaarden. Het betreft een vrijwillige keuze. Handelaars die ecocheques wensen te aanvaarden, moeten aangesloten zijn bij de ondernemingen die ecocheques uitgeven, Edenred, Monizze of Sodexo. 

De lijsten van aangesloten handelaars kunnen geraadpleegd worden op de website van deze drie ondernemingen: EdenredMonizze en Eco-pass. Bovendien kleven de deelnemende handelaars een sticker op hun winkelraam, om aan te geven dat ze ecocheques aanvaarden. 

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over de ecocheques onder het thema Verloning > Eco-cheques 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens