NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Onthaalouders

 

 

Voorstelling

Een onthaalouder is een persoon, man of vrouw, die beroepswijze kinderen opvangt in de eigen woning. Er zijn twee soorten van onthaalouders: zelfstandige onthaalouders of onthaalouders aangesloten bij een bevoegde dienst.

Een zelfstandige onthaalouder werkt onder een ‘zelfstandigenstatuut’. Zij/hij hangt rechtstreeks af van Kind en Gezin. Het is ook deze instelling die zorgt voor de erkenning als onthaalhouder.

Een onthaalhouder die aangesloten is bij een dienst werkt niet onder een ‘zelfstandigenstatuut’. Nadat zij/hij als onthaalouder werd aanvaard door de dienst, staat zij/hij onder toezicht van een dienstverantwoordelijke. 

 

De opvanguitkering

De opvanguitkering is een uitkering die de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) toekent aan een onthaalouder, indien zijn/haar inkomsten dalen omdat bij haar ingeschreven kinderen afwezig zijn, door redenen onafhankelijk van haar wil.
Deze reglementering geldt enkel voor de onthaalouder die: 

  • opvang in gezinsverband verzekert, van kinderen die door hun ouders worden gebracht; 
  • aangesloten is bij een dienst die door de Vlaamse of de Franse of de Duitstalige Gemeenschap is erkend;
    niet met deze dienst verbonden is door een arbeidsovereenkomst.
  • Deze regeling geldt niet voor de onthaalouder die deze activiteit verricht als zelfstandige (en dus onderworpen is aan de sociale zekerheid der zelfstandigen) of als loontrekkende. 

 

Bijkomende inlichtingen

Op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens