NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Arbeidsmarkt

 

 

Voorstelling

De arbeidsmarkt is het “institutioneel stelsel” waarbinnen vraag naar en aanbod van arbeid elkaar ontmoeten. Het arbeidsaanbod gaat uit van de werknemers terwijl de vraag naar arbeid een zaak is van de ondernemingen

Het aanbod inzake arbeid bestaat uit de beroepsbevolking, die zowel de actieve werknemers als de werklozen omvat.

De vraag naar arbeid(skrachten) is een zaak van de ondernemingen. Een sterke vraag is vanzelfsprekend een afspiegeling van de economische activiteit, maar dat is niet de enige factor waarmee rekening moet worden gehouden. Andere belangrijke factoren zijn de kosten, flexibiliteit en de productiviteit van werknemers.

De ontmoeting tussen en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt gebeurt tegen een bepaalde prijs: het loon. Het loon van de meeste werknemers wordt vastgelegd in de context van collectief overleg. Vanzelfsprekend varieert het institutioneel kader voor de loonvorming van land tot land.

De interactie tussen het aanbod en de vraag naar arbeid wordt bepaald door een hele reeks factoren zoals de onderwijs- en de opleidingsstelsels, de arbeidsreglementering, de sociale zekerheid en in het bijzonder de financiering ervan, de fiscaliteit of het systeem inzake loonoverleg, enz…

 

Statistieken

Voor meer gegevens over de arbeidsmarkt in België kan je hieromtrent statistieken raadplegen op de website.

 

Meer informatie op deze site

Bij Arbeidsmarkt onder het thema Werkgelegenheid vindt u meer informatie.
 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens