NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Grensarbeiders

Voorstelling

Een grensarbeider is iemand die in een andere staat werkt dan die waarin hij gewoonlijk verblijft.

De toestand van die arbeiders is niet steeds gemakkelijk te begrijpen; de regelgeving in één land is niet altijd gelijk aan die in een buurland.
Het statuut van ‘grensarbeider’ moet vanuit een tweeledige invalshoek worden bekeken: vanuit de invalshoek van de sociale zekerheid en vanuit de invalshoek van de fiscaliteit. Die twee begrippen staan totaal los van elkaar; men kan dan ook als grensarbeider worden beschouwd voor de sociale zekerheid maar niet voor de fiscaliteit.

Voor de sociale zekerheid wordt de definitie van grensarbeider in Europa gegeven in artikel 1 (1) b) van de verordening van 14 juni 1971 (verordening 1408/71) van de Europese Unie: “ Onder ”grensarbeider” wordt verstaan iedere werknemer of zelfstandige die zijn beroepswerkzaamheden uitoefent op het grondgebied van een Lidstaat en woont op het grondgebied van een andere Lidstaat, waarheen hij in beginsel dagelijks of tenminste eenmaal per week terugkeert”. Zo kan men vanuit de invalshoek van de sociale zekerheid als grensarbeider worden beschouwd van zodra men tenminste eenmaal per week terugkeert naar de woonplaats.

Voor de fiscaliteit varieert het begrip ‘grensarbeider’ naargelang van de geldende bilaterale fiscale overeenkomsten.

Grensarbeiders die geen EU-onderdaan zijn, hebben een arbeidskaart en een verblijfsvergunning nodig.

Ook het arbeidsrecht is van toepassing in het land waarin het werk wordt verricht. Met andere woorden: de regels die gelden op vlak van arbeidsovereenkomsten, verlofdagen, ontslagen, enz., zijn de regels van het land waarin het werk wordt verricht.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over de arbeidskaart onder het thema ‘Werkgelegenheid’, over de arbeidsovereenkomsten onder het thema ‘Arbeidsovereenkomsten’, over de verlofdagen onder het thema ‘Verloven’, over het ontslag onder het thema ‘Arbeidsovereenkomsten’ en over werkloosheid onder het thema ‘Werkloosheid’.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens