NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Collectieve beschermingsmiddelen (CBM)

Voorstelling 

Een collectief beschermingsmiddel (CBM) wordt gedefinieerd in titel 1 betreffende de collectieve beschermingsmiddelen van boek IX van de codex over het welzijn op het werk als elke beschermingsuitrusting die tot doel heeft de werknemer te beschermen tegen één of meerdere gevaren die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen in het gedrang brengen evenals alle aanvullingen of accessoires die hiertoe bestemd zijn.

Het moet gelijktijdig de volgende kenmerken vertonen:

 • Ze is dermate ontworpen en geïnstalleerd dat ze zo rechtstreeks mogelijk inwerkt op de oorzaak van het risico zodat dit risico maximaal wordt beperkt:
  • tegen het gevaar op vallen van een hoogte: een randbeschermingssysteem vlakbij de plaats waar het gevaar op vallen aanwezig is,
  • tegen gevaarlijke stoffen die aanwezig kunnen zijn in de omgevingslucht: een afzuigsysteem dat op een doeltreffende manier in de onmiddellijke nabijheid van de verspreidingsbron wordt geïnstalleerd,
  • tegen geluidsoverlast: een scherm dat bestaat uit akoestische isolatie waarvan de kenmerken het mogelijk maken om het geluidsniveau van de verspreidingsbron te verminderen.
   
 • Ze moet geïnstalleerd worden voor de aanvang van de arbeid die de aanwezigheid van het CBM vereist.
 • Ze is van die aard dat de werknemer niet actief moet tussenkomen om zijn veiligheid en gezondheid op het werk te verzekeren. Men kan spreken van ‘passieve’ bescherming, want zodra deze bescherming is aangebracht, hebben de werknemers geen taken meer uit te voeren om de bescherming te installeren. Zij moeten daarentegen wel de gebruiksvoorwaarden van deze bescherming naleven

De titel 1 betreffende de collectieve beschermingsmiddelen van boek IX van de codex over het welzijn op het werk werd zodanig opgesteld dat de werkgever die CBM ter beschikking stelt van zijn werknemers, dit doet op basis van een risicoanalyse die hem alle elementen verschaft om:

 • Die CBM te kiezen die het best zijn aangepast aan elke arbeidssituatie.
 • De CBM bij elk gebruik in goede staat te behouden.
 • De werknemers zodanig op te leiden dat het CBM wordt geïnstalleerd en gebruikt binnen de gebruiksgrenzen die eigen zijn aan dit CBM.
 • Ingevolge het opstellen van een bestelbon, over alle informatie van de fabrikant te beschikken met het oog op het bereiken van de doelstellingen op het vlak van de installatie en het gebruik van de CBM en op het vlak van de opleiding van de werknemers.

Meer informatie op deze site

Op de pagina Collectieve beschermingsmiddelen onder het thema Welzijn op het Werk vindt u meer informatie. 

Bijkomende inlichtingen 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens