NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Risicogroepen

Voorstelling


De werkgevers zijn een bijdrage van 0,10 % verschuldigd ten gunste van een bevolkingscategorie die risicogroepen wordt genoemd. Deze bijdrage wordt berekend op basis van het globale loon van de werknemers.
De risicogroepen worden in principe gedefinieerd door een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Een collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt wie deze bijdrage int bij de werkgevers (RSZ, Fonds voor bestaanszekerheid, opleidingsfonds) en voor welke risicogroepen deze middelen worden gebruikt.
Bij koninklijk besluit werd echter een lijst opgemaakt van de risicogroepen voor wie een deel van de inspanning moet worden voorbehouden. De CAO’s moeten er dus rekening mee houden.
Sinds 1 januari 2013 moet de CAO specifiek bepalen dat een inspanning van ten minste 0,05 % van de loonsom (of ten minste de helft van de verplichte inspanning) moet worden voorbehouden voor één of meerdere van de volgende risicogroepen :
 

  • de werknemers van ten minste 50 jaar die in de sector werken;  
  • de werknemers die ten minste 40 jaar zijn die in de sector werken en die worden bedreigd door een ontslag;  
  • werklozen en personen die sinds minder dan een jaar werken en die werkloos waren op het ogenblik van hun indiensttreding;  
  • personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid;  
  • jongeren die nog geen 26 jaar zijn en die een opleiding volgen, ofwel in een systeem van alternerend leren, ofwel in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming, ofwel onderwijs met volledig leerplan (behalve bachelor en master), ofwel in het kader van een overgangsstage. 

De CAO moet bovendien bepalen dat de helft van deze 0,05% (dit is 0,025%) zal bestemd zijn voor initiatieven ten gunste van jongeren die de leeftijd van 26 jaar nog niet hebben bereikt en meer in het bijzonder:
 

  • jongeren jonger dan 26 jaar die een opleiding volgen;  
  • jongeren jonger dan 26 jaar die werkloos waren op het ogenblik van hun indiensttreding of die verminderd arbeidsgeschikt zijn. 

Meer informatie op deze site


U vindt meer informatie over de risicogroepen in het thema Werkgelegenheid
 

Bijkomende inlichtingen
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens