NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Taalgebruik in de onderneming

Voorstelling

In België is het taalgebruik in de sociale betrekkingen gereglementeerd. De sociale betrekkingen omvatten de individuele en collectieve contacten tussen de werkgevers en de werknemers, mondeling en schriftelijk, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de tewerkstelling (bijvoorbeeld het arbeidsreglement en de arbeidsovereenkomst).

De reglementering verschilt voor het Nederlandse, het Franse en het Duitse taalgebied, en voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en de faciliteitengemeenten.

Regeling per taalgebied

Wanneer de werkgever een exploitatiezetel in het Nederlands taalgebied heeft, moet het Nederlands gebruikt worden voor de sociale betrekkingen tussen de werkgever en de werknemers, en ook voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen.

Voor wat betreft de werkgevers met een exploitatiezetel in het Frans taalgebied dient in principe het Frans gebruikt te worden voor de sociale betrekkingen en voor de akten en de documenten. Daarnaast mag eventueel ook een vertaling toegevoegd worden, die door de partijen zelf gekozen wordt.

In deze twee taalgebieden zal de handeling of de akte nietig zijn, wanneer deze niet opgesteld werd in de voorgeschreven taal.

De ondernemingen met een exploitatiezetel in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (19 gemeenten), dienen de documenten op te stellen in het Nederlands voor de Nederlandstalige personeelsleden en in het Frans voor de Franstalige personeelsleden. Dit geldt enkel voor nijverheids-, handels- en financiebedrijven.

De werkgevers die hun exploitatiezetel hebben in het Duits taalgebied, moeten het Duits gebruiken voor de akten en documenten bestemd voor hun personeelsleden.

De ondernemingen met een exploitatiezetel in de faciliteitengemeenten van het Nederlandse taalgebied en de rand rond Brussel moeten de documenten voor hun personeelsleden opstellen in het Nederlands, die met exploitatiezetel in de faciliteitengemeenten van het Frans taalgebied moeten dit doen in het Frans.

Sancties

Wanneer de documenten niet opgesteld zijn in de taal die voorgeschreven is door de reglementering, bestaat de sanctie in Brussel-Hoofdstad, het Duits taalgebied en de faciliteitengemeenten in de verplichte vervanging van de akte of het document. Deze vervanging behoudt de geldigheid met terugwerkende kracht van het oorspronkelijk document.

Bijkomende inlichtingen

  • Over het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad: bij de afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen
  • Over het Nederlandse taalgebied: bij het Steunpunt Taalwetwijzer van de Vlaamse Gemeenschap; http://www.taalwetwijzer.be/ 
  • Over het Frans taalgebied: bij de Service de la langue française; http://www.languefrancaise.cfwb.be/ 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens