NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Voorstelling

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk werd opgericht bij verordening (EG) nr. 2061/94 van de Europese Raad van 18 juli 1994.

De taak van het Agentschap bestaat erin de relevante informatie te verzamelen en te verspreiden met het oog op de bevordering van de veiligheid en de gezondheid op het werk. Om dit doel te bereiken werd besloten een netwerk uit te bouwen dat de nationale netwerken, de nationale steunpunten (focal points) en de toekomstige "topic centers" zal omvatten.

De nationale steunpunten moeten de informatie die op nationaal niveau geleverd wordt, coördineren en aan het Agentschap doorspelen. Het nationaal steunpunt is volgens de visie van het Agentschap de bevoegde overheid of een door de bevoegde overheid aangeduide instelling.

Het Belgisch steunpunt is de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bijkomende inlichtingen

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens