NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Erkenning van de ondernemingen voor afbraak en verwijdering van asbesthoudende materialen

Voorstelling

Ondernemingen die asbestafbraak en -verwijderingswerkzaamheden uitvoeren, moeten erkend zijn door de federale minister van Werk.

De erkenningsaanvragen moeten worden gericht aan de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. Het onderzoek dat voorafgaat aan de erkenning wordt uitgevoerd door de diensten van het Toezicht op het Welzijn op het Werk, die met name nagaan of de aanvrager beschikt over voldoende talrijk en opgeleid personeel, het benodigde materiaal en de vereiste technische bekwaamheden.

Bouwplaatsen waar aan asbestafbraak en -verwijdering wordt gedaan, zijn onderworpen aan voorafgaande kennisgeving aan de bevoegde arbeidsinspecteur.

Meer informatie op deze site

Bij asbest en asbestverwijderaars onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

In de module Erkenningen vindt u de lijst van bedrijven erkend voor werken van afbraak of verwijdering van asbest en/of materialen die asbest bevatten en in de module Procedures en formulieren het formulier "Aanvraag tot erkenning van de onderneming voor het afbreken en verwijderen van asbest".

Publicatie

De brochure "Asbestinventaris en beheersprogramma" kan besteld of gedownload worden.

Bijkomende informatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens