NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Preventie van zware ongevallen

Voorstelling

Twee zware chemische ongevallen die zich in de jaren '70 in Europa voorgedaan hebben, hebben de aanzet gegeven een Europese wetgeving over de preventie en de beperking van dergelijke ongevallen. De Europese "Seveso"-regelgeving werd in België omgezet door het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Een chemisch ongeval kan zowel effecten hebben op als buiten het industriële terrein. Een ongeval kan zowel gevolgen hebben voor de mens, in casu werknemers en omwonende bevolking, als voor het leefmilieu binnen en buiten de terreingrens.

De Federale Staat is bevoegd voor de bescherming van de werknemers en voor de voorbereiding en coördinatie van de noodplanning. De Gewesten zijn bevoegd voor de bescherming van het leefmilieu binnen én buiten het bedrijf en voor de bescherming van de omwonende bevolking. De Europese Seveso-regelgeving beslaat dus een aantal domeinen waarvoor in België telkens een andere federale of gewestelijke overheidsdienst bevoegd is.

De betrokken overheidsdiensten hebben gestreefd naar een verregaande vorm van samenwerking door een samenwerkingsakkoord met kracht van wet aan te nemen dat niet alleen de samenwerking en taken van de overheidsdiensten vastlegt maar tegelijkertijd ook de verplichtingen van de exploitanten bevat. Dit normatief samenwerkingsakkoord is rechtstreeks van toepassing op alle betrokken partijen.

Bij het uitwerken van de samenwerkingsstructuur werd, naast het bewerkstelligen van een optimale samenwerking, ook gestreefd naar een situatie waarbij de exploitant per verplichting slechts met één enkele overheidsdienst in contact moet treden. De doorgedreven, intensieve samenwerking uit zich expliciet in:

  • de beoordelingsprocedure van de veiligheidsrapporten
  • het inspectiesysteem 
  • de wijze van optreden bij een zwaar ongeval 
  • de permanente overlegstructuur.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij preventie van zware ongevallen onder het thema Welzijn.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens