NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Risicoanalyse

Voorstelling

De evolutie van het beleid inzake veiligheid en welzijn op het werk heeft er geleidelijk aan voor gezorgd dat een nieuw concept een voorname rol is gaan opeisen vanaf het begin van de jaren 90: de risicoanalyse.

De risicoanalyse bestaat in een systematische en permanente identificatie en de analyse van de aanwezigheid van gevaren en risicofactoren in concrete arbeidsprocessen en arbeidssituaties in een bepaald bedrijf, op een werf of in een instelling.

Het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, omvat de omzetting naar Belgisch recht van de Europese kaderrichtlijn 89/391/CEE met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de maatregelen ter verbetering van de veiligheid en het welzijn van de werknemers op het werk.

De werkgever is verantwoordelijk voor het risicobeheer en bepaalt bijgevolg:

  • de middelen waarmee en de wijze waarop het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk kan worden gevoerd;
  • de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de personen belast met het toepassen van het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Meer informatie op deze site

Bij algemene principes betreffende het welzijnsbeleid onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

 

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens