NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Medische arbitrages

Voorstelling

Bepaalde werknemers moeten geregeld geneeskundige onderzoeken ondergaan.

Na elk onderzoek vult de arbeidsgeneesheer preventieadviseur een formulier voor de gezondheidsbeoordeling in waarin hij preciseert of de werknemer geschikt, ongeschikt of geschikt onder bepaalde voorwaarden is.

De werknemer die niet akkoord gaat met het verbod van de arbeidsgeneesheer preventieadviseur om de hem toevertrouwde taken nog langer uit te voeren of met de aanbeveling aan de werkgever om hem elders tewerk te stellen, kan tegen deze beslissing beroep instellen.

Om geldig te zijn moet dit beroep bij aangetekend schrijven worden gericht aan de bevoegde geneesheer-arbeidsinspecteur, binnen zeven werkdagen na de datum van verzending of van overhandiging van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling aan de werknemer. De opmerkingen en besluiten van de behandelende arts van de werknemer moeten binnen dezelfde termijn worden gericht aan de geneesheer-arbeidsinspecteur.

De geneesheer-arbeidsinspecteur brengt de arbeidsgeneesheer preventieadviseur en de behandelende arts samen, uiterlijk 21 werkdagen na de ontvangst van het beroep.

Deze drie artsen nemen een beslissing bij meerderheid van stemmen; die beslissing wordt door de geneesheer-arbeidsinspecteur onmiddellijk meegedeeld aan de werkgever en aan de werknemer.

Het beroep schort de beslissing van de arbeidsgeneesheer op, behalve voor een werknemer die een risicopost bekleedt of blootgesteld is aan ioniserende straling, of voor een zwangere of borstvoedinggevende werkneemster die een bepaalde risicopost bekleedt.

Tijdens die periode mag de werknemer geen loonverlies lijden, maar moet hij elk werk aannemen dat volgens de arbeidsgeneesheer preventieadviseur bij zijn gezondheidstoestand past.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over ziekte en andere schorsingen en over de controle van de arbeidsongeschiktheid onder het thema Arbeidsovereenkomsten

Publicaties

De brochure "Het gezondheidstoezicht op de werknemers - Juridische reeks" kan besteld of gedownload worden.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites