NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Welzijn op het werk

Voorstelling

De Belgische reglementering inzake de gezondheid en de veiligheid van de werknemers was sinds het einde van de jaren 1940 gebundeld in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). Onder invloed van de Europese reglementering en de ontwikkelingen op het vlak van de preventieprincipes werd deze reglementering herwerkt. Hierbij werd het ARAB geleidelijk vervangen door een nieuwe codificatie: de Codex over het welzijn op het werk. Deze evolutie heeft geleid tot de invoering van een breder begrip dan dat van de "veiligheid en gezondheid op het werk": het welzijn op het werk.

Welzijn op het werk definieert men als het geheel van factoren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden waarin het werk wordt uitgevoerd: veiligheid op het werk, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de werkplaatsen en de door de bedrijven getroffen milieumaatregelen.

Iedere werkgever moet een welzijnsbeleid voeren dat gericht is op het waarborgen van het welzijn van de werknemers. Dit beleid is gebaseerd op algemene beginselen: het vermijden van risico's, de risico's uitschakelen of bij de bron verminderen, het bij voorkeur opteren voor collectieve beschermingsmaatregelen, toezien op de informatie en de vorming van werknemers.
 

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie en de regelgevende teksten onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens