NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Lawaai

Voorstelling

De Belgische en Europese regelgeving aangaande lawaai vereist dat elke onderneming zoekt naar oplossingen om de blootstelling van de werknemers aan deze risicofactor te vermijden of op zijn minst te verminderen.

De bepalingen betreffende de geluidsomgeving zijn terug te vinden in titel 2 betreffende lawaai van boek V van de codex over het welzijn op het werk.

Risicobeoordeling

De werkgever dient de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, die het gevolg zijn van de blootstelling aan lawaai tijdens het werk, te evalueren en de nodige preventiemaatregelen te nemen. Hiertoe moet de werkgever onder meer aandacht besteden aan:

  • het niveau, de aard en de duur van de blootstelling;
  • de grenswaarden en actiewaarden voor de blootstelling;
  • de werknemers die tot bijzonder gevoelige risicogroepen behoren;
  • de wisselwerking tussen lawaai en trillingen;
  • relevante informatie verkregen uit gezondheidstoezicht;
  • de beschikbaarheid van gehoorbeschermers met voldoende dempende werking.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie en de regelgevende tekst bij geluidsomgeving onder het thema Welzijn op het werk.

Publicaties

De brochure "Lawaai - Reeks SOBANE Strategie - het beheer van beroepsgebonden risico's" kan gedownload worden.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens