NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Lawaai

Voorstelling

De Belgische en Europese regelgeving aangaande lawaai vereist dat elke onderneming zoekt naar oplossingen om de blootstelling van de werknemers aan deze risicofactor te vermijden of op zijn minst te verminderen.

Deze regelgeving is vervat in het koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van lawaai op het werk, dat de omzetting is van een Europese richtlijn terzake. Dit besluit heft de vroegere reglementering over de "strijd tegen het lawaai", die vervat was in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, op.

Risicobeoordeling

De werkgever dient de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, die het gevolg zijn van de blootstelling aan lawaai tijdens het werk, te evalueren en de nodige preventiemaatregelen te nemen. Hiertoe moet de werkgever onder meer aandacht besteden aan:

  • het niveau, de aard en de duur van de blootstelling;
  • de grenswaarden en actiewaarden voor de blootstelling;
  • de werknemers die tot bijzonder gevoelige risicogroepen behoren;
  • de wisselwerking tussen lawaai en trillingen;
  • relevante informatie verkregen uit gezondheidstoezicht;
  • de beschikbaarheid van gehoorbeschermers met voldoende dempende werking.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie en de regelgevende tekst bij geluidsomgeving onder het thema Welzijn op het werk.

Publicaties

De brochure "Lawaai - Reeks SOBANE Strategie - het beheer van beroepsgebonden risico's" kan besteld of gedownload worden.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites