NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Europese ondernemingsraad

Voorstelling

De Europese ondernemingsraad is een orgaan ter informatie en raadpleging van de werknemers over grensoverschrijdende vraagstukken. Deze hebben betrekking op het geheel van de onderneming met een communautaire dimensie (ten minste 1.000 werknemers tewerkstellen in de lidstaten en ten minste 150 werknemers in ten minste twee verschillende lidstaten) of op het concern met een communautaire dimensie (ten minste 1.000 werknemers tewerkstellen in de lidstaten, en ten minste twee ondernemingen van de groep hebben in verschillende lidstaten en ten minste twee ondernemingen van de groep die ten minste 150 werknemers tewerkstellen in twee verschillende lidstaten).

De procedure voor de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure ter informatie en raadpleging, wordt aangevat hetzij op initiatief van het hoofdbestuur, hetzij op schriftelijk verzoek gericht door 100 werknemers of hun vertegenwoordigers aan het hoofdbestuur.

Meer informatie op deze site

Bij Europese ondernemingsraad onder het thema Sociaal overleg vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Bijkomende inlichtingen

Schriftelijk bij de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Afdeling van de inspraakorganen en de arbeidsgerechten.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens