NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Comités voor preventie en bescherming op het werk

Voorstelling

Een comité voor preventie en bescherming op het werk moet worden opgericht in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen. Het comité heeft als opdracht alle middelen te onderzoeken en voor te stellen en actief bij te dragen aan al wat ondernomen wordt om het welzijn van de werknemers te bevorderen bij de uitvoering van hun werk. Hiervoor brengt het comité adviezen uit en formuleert het voorstellen omtrent het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, omtrent het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan opgesteld door de werkgever, de wijzigingen, de uitvoering en de resultaten ervan. Ten minste één keer per maand moet er vergaderd worden in het hoofdkantoor van de onderneming.

Meer informatie op deze site

Bij comités voor preventie en bescherming op het werk onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

U vindt meer informatie over de oprichting, de werking en de opdrachten van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk op deze website : http://cpbw-ondernemingsraad.be 

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens