NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Paritaire comités en subcomités

Voorstelling

In de paritaire comités zetelen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. De bedoeling is om de ondernemingen met aanverwante activiteiten te groeperen en regelgeving die aangepast is aan de arbeidsvoorwaarden op hen van toepassing te maken.

De opdrachten van de paritaire comités zijn in hoofdzaak het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, het voorkomen of bijleggen van sociale conflicten, het adviseren van de Regering, de Nationale Arbeidsraad of de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, en het uitvoeren van elke taak die hen door een wet is toevertrouwd.

De subcomités zijn onderdelen van deze paritaire commissies, bevoegd voor een specifiek gebied of activiteitensector.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over paritaire comités onder het thema Sociaal overleg.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens