NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Adoptieverlof

Voorstelling

Elke werknemer (man of vrouw) heeft recht op adoptieverlof voor het onthaal van een adoptiekind in zijn/haar gezin. De opname van dat verlof moet een aanvang nemen binnen een periode van twee maanden vanaf de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister van de gemeente.
Het adoptieverlof bedraagt maximum zes weken als het kind minder dan 3 jaar is en maximum vier weken als het kind ten minste 3 jaar is.
Tijdens de eerste drie dagen van het adoptieverlof behoudt de werknemer zijn volledige loon. Voor de dagen die hierop volgen, ontvangt de werknemer een uitkering van zijn ziekenfonds.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij adoptieverlof onder het thema Verloven.

Bijkomende inlichtingen

  • Over het adoptieverlof: bij de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor uw werkgever;
  • Over de uitkeringen voor het adoptieverlof:
    bij uw ziekenfonds;
    bij het R.I.Z.I.V., Dienst voor uitkeringen
    http://www.riziv.be

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens