NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vaderschapsverlof

Voorstelling

Elke werknemer heeft het recht om tien dagen afwezig te zijn naar aanleiding van de geboorte van zijn kind. Hij moet dat verlof nemen binnen een periode van vier maanden vanaf de dag van de bevalling. Tijdens de eerste drie dagen van het vaderschapsverlof behoudt de werknemer zijn volledige loon. Voor de dagen die hierna volgen ontvangt hij een uitkering van zijn ziekenfonds.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij vaderschapsverlof onder het thema Verloven.

Bijkomende inlichtingen

Over het vaderschapsverlof: bij de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor uw werkgever;

Over de uitkeringen voor het vaderschapsverlof: bij uw ziekenfonds.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens