NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Betaald educatief verlof

Zesde staatshervormingOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

 Opgelet: het individueel en collectief arbeidsrecht blijven een federale bevoegdheid (arbeidsovereenkomst, arbeidstijd, arbeidsvoorwaarden, ...).

 

Voorstelling

Het betaald educatief verlof beoogt de sociale promotie van de werknemers uit de privé-sector. Hiertoe krijgen ze extra verlofuren voor de opleidingen die ze in hun vrije tijd volgen of wordt hen verlof toegekend om effectief de lessen bij te wonen wanneer de lesuren met de werkuren samenvallen. Dit verlof wordt in eerste instantie door de werkgever met het normale maandloon en op het normale tijdstip van verloning uitbetaald. Deze kan echter de terugbetaling bekomen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wanneer het aantal terugbetaalbare uren verlof gelijk is aan het aantal aanwezigheidsuren op de cursus en begrensd is in functie van de aard van de gevolgde opleiding en het al of niet samenvallen van de lesuren met de werkuren. Er is ook een begrenzing vastgelegd voor het terugbetaalbaar loon.

De gevolgde opleidingen kunnen een professionele finaliteit hebben, zonder dat er een verband moet bestaan met het actueel uitgeoefend beroep, maar ze kunnen ook algemeen vormend van aard zijn.

Daarenboven bestaan er ook specifieke regelingen voor de werknemers die zich voorbereiden voor de examens van de centrale examencommissie, voor de werknemers van KMO's, voor bepaalde deeltijdse werknemers en voor de contractuelen werkzaam binnen autonome overheidsbedrijven.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over het betaald educatief verlof onder het thema Verloven.

Bijkomende inlichtingen

Bij de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, Directie van het betaald educatief verlof.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites