NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Politiek verlof

Voorstelling

Het politiek verlof geeft aan werknemers uit de privé-sector de mogelijkheid van het werk afwezig te zijn om een politiek mandaat uit te oefenen. Iedere werknemer uit de privé-sector kan, onder bepaalde voorwaarden, politiek verlof nemen. Werknemers uit de publieke sector en werknemers tewerkgesteld in onderwijsinrichtingen van de vrije gesubsidieerde sector vallen niet onder deze regeling.

De werknemers die lid zijn van een provincieraad, een districtsraad, een gemeenteraad, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, de Vlaamse gemeenschapscommissie, de Franse gemeenschapscommissie, een raad voor maatschappelijk welzijn, van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap of die het ambt bekleden van voorzitter van een van die instellingen of lid zijn van hun uitvoerend college, hebben recht op een politiek verlof om hun mandaat of ambt uit te oefenen.

De maximale duur van het politiek verlof en de na te leven formaliteiten hangen af van het uitgeoefende ambt of mandaat.

Meer informatie op deze site

Bij politiek verlof onder het thema verloven vindt u meer informatie.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens