NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ondernemingsraden

Voorstelling

Er moet een ondernemingsraad worden opgericht in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen en hernieuwd in alle ondernemingen waar bij de vorige verkiezingen een raad werd opgericht of had moeten worden opgericht, voorzover zij gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen. Wanneer de onderneming echter gewoonlijk gemiddeld minder dan 100 werknemers tewerkstelt, moet niet worden overgegaan tot de verkiezing van de leden van de raad. Hun mandaat wordt uitgeoefend door de verkozen personeelsafgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk. Onder onderneming wordt verstaan zowel de ondernemingen uit de privé-sector met een industriële en commerciële finaliteit als de ondernemingen zonder winstoogmerk, zoals de sociale en gezondheidsdiensten.

De ondernemingsraad is een tweedelig en paritair orgaan. Dit wil zeggen dat de ondernemingsraad enerzijds is samengesteld uit vertegenwoordigers die verkozen zijn door de werknemers van de onderneming (op basis van de kandidatenlijsten die voorgedragen worden door de representatieve organisaties van de werknemers en de kaderleden) en anderzijds uit vertegenwoordigers die aangewezen zijn door de werkgever binnen het leidinggevend personeel. Bovendien mag het aantal van deze laatsten niet hoger zijn dan dit van de werknemersvertegenwoordigers.

De ondernemingsraad wordt voorgezeten door de werkgever of door één van zijn vertegenwoordigers. Het secretariaat van de ondernemingsraad wordt waargenomen door een werknemersvertegenwoordiger.

Meer informatie op deze site

Bij ondernemingsraad onder het thema Sociaal overleg vindt u meer informatie.

U vindt meer informatie over de oprichting, de werking en de opdrachten van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk op deze website : http://cpbw-ondernemingsraad.be 

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens