NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Arbeidsovereenkomsten

Voorstelling

De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon, de werknemer, zich ertoe verbindt tegen loon arbeid te verrichten voor een andere persoon, de werkgever, en dit werk onder zijn gezag uit te voeren.

De vier essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst zijn dus: de overeenkomst, de arbeid, het loon en het gezag van de werkgever. Deze vier elementen samen onderscheiden de arbeidsovereenkomst van andere arbeidsgerelateerde overeenkomsten en contracten rond werk zoals de leerovereenkomst, de beroepsinlevingsovereenkomst, het bedrijfscontract, de zelfstandige arbeid en het vrijwilligerswerk.

Er bestaan verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, naargelang de aard van het werk, de duur of de omvang van de prestaties. De meest voorkomende zijn de arbeidsovereenkomst voor werklieden, de arbeidsovereenkomst voor bedienden, de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten en de overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders. Naargelang de duur van de overeenkomst zijn de meest bekende de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, de vervangingsovereenkomst of de arbeidsovereenkomst voor tijdelijke arbeid of uitzendarbeid. Naargelang de omvang van de prestaties kan men de voltijdse arbeidsovereenkomst en de overeenkomst voor deeltijdse arbeid onderscheiden.

Opdat de overeenkomst geldig zou zijn moet de arbeidsovereenkomst aan enkele voorwaarden voldoen, zoals de juridische capaciteit van beide partijen, een wederzijdse toestemming, de verplichting van een schriftelijke versie van bepaalde contracten en clausules en het taalgebruik. Daarnaast zijn ook de selectie en rekrutering van werknemers afhankelijk van enkele principes, namelijk de gelijkheid van behandeling, het respect voor de privé situatie,… Een aantal gebeurtenissen, zoals de jaarlijkse verloven, ziekte, klein verlet, … kunnen tijdelijk de uitvoering van de arbeidsovereenkomst opschorten.

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan gebeuren door de wil van een van de partijen (ontslagen of ontslagnemend), door onderling akkoord, door afloop van de termijn, door de voltooiing van het overeengekomen werk, ... Zowel werknemer als werkgever kunnen een einde maken aan de overeenkomst om een dringende reden, zonder vergoeding noch opzegging. Hiertoe dient een strikte procedure te worden nageleefd. 

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door elk der partijen beëindigd worden door opzegging.

Meer informatie op deze site


Onder het thema arbeidsovereenkomsten vindt u meer informatie en de regelgevende teksten.
 

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens