NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Toezicht op de Sociale Wetten

Voorstelling

Een van de hoofdopdrachten van het Toezicht op de Sociale Wetten is het informeren, adviseren, verzoenen en controleren in de verschillende domeinen van het reglementair arbeidsrecht (het arbeidsreglement, de deeltijdse arbeid, de nachtarbeid, ...) en van het collectief arbeidsrecht; dit laatste wordt bepaald door het toepassingsveld van de collectieve arbeidsovereenkomsten en omvat onder meer de algemene arbeidsvoorwaarden en collectieve contracten, de minimumlonen, ....

Het Toezicht op de Sociale Wetten heeft eveneens als opdracht het informeren en adviseren in het domein van het burgerlijk arbeidsrecht (de arbeidsovereenkomst, de moederschapsbescherming, de tussenkomst in de vervoerskosten van arbeiders en bedienden, ...) en het niet-verbindend verklaarde conventioneel arbeidsrecht. In het domein van het burgerlijk arbeidsrecht heeft het Toezicht op de Sociale Wetten uitsluitend een adviesbevoegdheid. Wanneer het geschil niet geregeld is na zijn tussenkomst kan de partij die zich benadeeld voelt de zaak voor de bevoegde arbeidsrechtbank brengen.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie en de contactgegevens van de regionale directies in de module de FOD.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens