NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tijdskrediet

Voorstelling

Het stelsel van tijdskrediet vormt een recht voor de werknemers uit de privé-sector. Het beoogt een betere combinatie van beroepsleven en privé-leven.

In ondernemingen met 10 of minder dan 10 werknemers is dit recht gekoppeld aan het akkoord van de werkgever.
De werknemers van de openbare sector (administraties, openbare bedrijven, onderwijs, …) vallen echter nog steeds onder het stelsel van de loopbaanonderbreking.

Tijdskrediet zonder motief

Het tijdskrediet zonder motief omvat:

 • hetzij een volledige schorsing van de arbeidsprestaties gedurende 12 maanden, zowel voor voltijdse als deeltijdse werknemers; 
 • hetzij een vermindering van prestaties tot de helft gedurende 24 maanden voor werknemers die minstens ¾-tijds zijn tewerkgesteld gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving;
 • hetzij een 1/5-loopbaanvermindering gedurende 60 maanden, ten belope van een dag of twee halve dagen in de week, voor voltijdse werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling gespreid over vijf dagen of meer en voltijds hebben gewerkt gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving; 
 • hetzij een combinatie van deze verschillende systemen tot het bereiken van een voltijds equivalent van 12 maanden, waarbij 1 maand voltijdse onderbreking 
 • gelijk is aan 2 maanden vermindering van prestaties tot de helft of 5 maanden 1/5-loopbaanvermindering. 

Tijdskrediet met motief 
 
Naast het recht op het tijdskrediet zonder motief heeft de werknemer ook recht op een bijkomend tijdskrediet van maximum 36 maanden in de volgende gevallen; 
 • om voor zijn kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar; 
 • om palliatieve verzorging te verlenen; 
 • om bijstand of verzorging te verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid; 
 • om een opleiding te volgen. 
Het gemotiveerd tijdskrediet kan worden genomen in de vorm van een volledige schorsing, een vermindering van prestaties tot de helft of een 1/5-loopbaanvermindering.
 
Dit bijkomend tijdskrediet wordt uitgebreid tot 48 maanden in de volgende gevallen: 
 • om zorg te dragen voor zijn gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar;
 • om bijstand of verzorging te verlenen aan zijn minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat een gezinslid is. 
Tijdskrediet voor de werknemers van 55 jaar en ouder 

De werknemers van 55 jaar en ouder hebben recht op:
 • een vermindering van hun arbeidsprestaties met 1/5 ten belope van één dag of twee halve dagen per week;
 • een vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking mits de werknemer minstens ¾ tijds tewerkgesteld was gedurende de 24 voorafgaande maanden.
Afwijkingen
Er zijn afwijkingen mogelijk vanaf de leeftijd van 50 jaar voor:
 • werknemers die actief zijn geweest in een zwaar beroep dat voorkomt op de lijst van de beroepen waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat;
 • werknemers die een loopbaan van minstens 28 jaar hebben;
 • werknemers van ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden.
De RVA verleent uitkeringen voor bepaalde vormen van tijdskrediet.
 

Meer informatie op deze site

Bij tijdskrediet en vermindering van arbeidsprestaties onder het thema Verloven vindt u meer informatie.

Bijkomende inlichtingen

 
 • De website van de RVA bevat informatie over het bedrag van de uitkeringen en stelt formulieren ter beschikking voor het aanvragen van de uitkeringen.
 • Bij de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkgever.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens