NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Europees Sociaal Fonds

Voorstelling

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) werd ingesteld door het verdrag van Rome van 1957 waarmee ook de Europese Economische Unie werd opgericht. Van bij het begin heeft het Fonds als doelstelling de werkgelegenheid en de mogelijkheid tot geografische en professionele mobiliteit te bevorderen.

Sinds 1999 streeft het Europees Sociaal Fonds ernaar het financieel instrument van de nieuwe Europese werkgelegenheidsstrategie te worden. Deze strategie is toegespitst op vier pijlers: Inzetbaarheid, Ondernemerschap, Aanpasbaarheid en Gelijke kansen.

Het Europees Sociaal Fonds heeft dus als missie de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren en de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen te verzekeren. De grote actieterreinen zijn:

  • de bevordering van een actief werkgelegenheidsbeleid;
  • de bevordering van de sociale integratie en de gelijke kansen;
  • de ontwikkeling van opvoedingsmechanismen tijdens het hele leven en de opleidingssystemen om de werkgelegenheidsmogelijkheden te bevorderen en te versterken;
  • de bevordering van competente, opgeleide en flexibele arbeidskrachten;
  • de verbetering van de aanwezigheid van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Rekening houdend met de bevoegdheidsverdeling inzake werkgelegenheid wordt de tenuitvoerlegging van de steun van het Europees Sociaal Fonds in Belgiƫ gewaarborgd door vijf cellen die afhangen van de volgende overheden: de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

De federale ESF-programmatie steunt op een strategie van partnerschap die een meerwaarde op federaal niveau kan opleveren.

De projecten worden gedragen door partnerschappen bestaande uit promotoren afkomstig uit de drie gewesten van het land en/of organismen van federale aard die op eenzelfde prioriteit werken. Deze partnerschappen omvatten verschillende hoofdactoren zoals sociale partners, de bedrijfswereld, de universiteiten, onderzoekscentra, experten, vrouwenorganisaties, organismen uit de sociale economie, organismen voor opleiding-integratie, economische en politieke besluitvoerders, plaatselijke besturen, enz.

De tussenkomst van het Fonds bedraagt 50% van de kosten van de ondersteunde projecten, de rest is ten laste van de overheid van de betrokken lidstaten.


Bijkomende inlichtingen en indienen van de projecten

Promotoren van projecten die in aanmerking komen voor tussenkomst van het Europees Sociaal Fonds kunnen voor meer informatie en het aanvraagdossier terecht bij:

Federale Cel Europees Sociaal Fonds
Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
Anspachlaan 1 - 1000 Brussel
Tel.: 02 508 86 60
Fax: 02 508 86 72
E-mail: esf.mi@mi-is.be 
Website: www.mi-is.be 
 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens