NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Beroepsziekten

Voorstelling 

Iedere preventieadviseur arbeidsgeneesheer die bij een werknemer een geval van beroepsziekte vaststelt of die er door een andere arts van op de hoogte is gebracht, moet dit meedelen aan de geneesheer-arbeidsinspecteur van het Toezicht op het Welzijn op het Werk en aan de geneesheer-adviseur van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris).

Hij doet de aangifte zo snel mogelijk, aan de hand van een formulier dat overeenstemt met het model in bijlage I.4-4 Titel 4 “Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers” van boek I van de codex over het welzijn op het werk.

De preventieadviseur arbeidsgeneesheer moet de werknemer meedelen of hij in aanmerking komt voor een eventuele schadeloosstelling voor die beroepsziekte en hem de nodige getuigschriften bezorgen.

De beslissing inzake schadeloosstelling behoort tot de exclusieve bevoegdheid van Fedris.

Meer informatie op deze site

De aangifte van beroepsziekten wordt behandeld in de regelgeving over het gezondheidstoezicht, onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens