NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en sociale documenten

Voorstelling

De reglementering inzake sociale documenten heeft als doel het waarborgen van de naleving van diverse sociale bepalingen.
Meer in het bijzonder moeten de sociale documenten het mogelijk maken na te gaan:

  • of de werknemers van een onderneming op wettelijke wijze zijn aangegeven;
  • of de sociale bepalingen die vervat liggen in andere wetten en besluiten wel degelijk nageleefd worden en correct berekend worden (bijvoorbeeld in het domein van de sociale zekerheid, het jaarlijks verlof, de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de arbeidsduur, de feestdagen, de collectieve arbeidsovereenkomsten, de arbeidsovereenkomsten, de sociale verkiezingen, ...).

Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona)

Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is de onmiddellijke elektronische melding van het begin en einde van een arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever. De verplichting tot onmiddellijke aangifte geldt voor alle werkgevers en gelijkgestelden in België, voor al hun werknemers en de daarmee gelijkgestelde personen.

De Dimona-aangifte kan gebeuren per telefoon met druktoetsen, via de portaalsite van de sociale zekerheid of via file transfer.

Types en modellen van sociale documenten

Onder sociale documenten verstaat men onder meer:

Personen die de sociale documenten moeten opmaken, bijhouden en bewaren

De werkgevers, de met werkgevers gelijkgestelde personen en de personen die leerlingen tewerkstellen, moeten de sociale documenten opmaken en bijhouden.

Voor het bijhouden en bewaren van de sociale documenten bestaan er wettelijke bepalingen. Daarin worden onder meer de gegevens vastgelegd die in deze documenten moeten vermeld worden.

Onder bijhouden wordt verstaan: het inschrijven van de vermeldingen in de sociale documenten en het opbergen ervan buiten de periode van bewaren, met aangifte op het document van eventueel gebruikte afkortingen en codes.

Onder het bewaren van sociale documenten wordt verstaan: het opbergen ervan tijdens een bepaalde periode na afloop van de periode van het bijhouden. Het algemeen personeelsregister, het speciale personeelsregister en de individuele rekening maken deel uit van de sociale documenten die moeten bewaard worden. Zij mogen onder om het even welke vorm bewaard worden, op voorwaarde dat de kopies leesbaar zijn en dat de reproductievorm een efficiënt toezicht toelaat.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij sociale documenten onder het thema Arbeidsreglementering.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens