NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Detachering van werknemers

Voorstelling

De "detachering van werknemers" betekent dat een werkgever die gevestigd is in een bepaalde Lidstaat van de Europese Unie tijdelijk werknemers uitstuurt naar een andere Lidstaat om er arbeidsprestaties te leveren.
 

Detachering in België

De wet van 5 maart 2002 betreffende de detachering van werknemers legt de Belgische regelgeving vast die wordt toegepast in geval van detachering van werknemers in België. De werkgever die in België gedetacheerde werknemers tewerkstelt is ertoe gehouden, voor de arbeidsprestaties die er worden verricht, de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden na te leven die bepaald worden door wettelijke, bestuursrechtelijke of conventionele bepalingen die strafrechtelijk beteugeld worden.

Detachering in de andere Lidstaten van de Europese Unie

Op de website van de Europese Unie vindt u de lijst van de verbindingsbureaus van de Lidstaten van de Europese Unie. Deze verbindingsbureaus verstrekken informatie over de modaliteiten van detachering in hun land.

Meer informatie op deze site

Meer informatie over detachering van werknemers is beschikbaar onder het thema detachering.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens