NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Diploma hulpverlener

Voorstelling

In ondernemingen waar gewoonlijk en gelijktijdig ten minste 50 personen zijn tewerkgesteld (20 in een industriële onderneming), moet de eerste hulpverlening verstrekt worden door een persoon die ten minste het getuigschrift van hulpverlener bezit.

Het getuigschrift van hulpverlener wordt uitgereikt door een instelling die daartoe is erkend door de federale minister van Werk.

De instellingen die deze erkenning wensen te verkrijgen, moeten een aanvraag indienen bij de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. Het voorafgaand onderzoek wordt uitgevoerd door de diensten van het Toezicht op het Welzijn op het Werk, die nagaan of de aanvrager over de vereiste kennis, geschikt didactisch materiaal en lokalen beschikt.

Meer informatie op deze site

Bij eerste hulp bij ongevallen onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens