NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Europese richtlijnen inzake veiligheid en gezondheid op het werk

Voorstelling

Inzake veiligheid en gezondheid op het werk heeft de Europese Unie twee soorten richtlijnen uitgevaardigd:

  • de "economische" richtlijnen op basis van art. 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. De bepalingen van deze richtlijnen beogen een harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten op het gebied van de gezondheids- en veiligheidseisen die aan bepaalde producten worden gesteld. Zij slaan dus op de fabricatie en het op de markt brengen van deze producten, waarbij wordt gezorgd dat er een voldoende beschermingsniveau voor de veiligheid en gezondheid van de verbruikers wordt gewaarborgd.
  • de "sociale" richtlijnen (kaderrichtlijn + bijzondere richtlijnen) op basis van art. 137 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap:
    deze richtlijnen bevatten minimumeisen die moeten gerespecteerd worden m.b.t. de veiligheid en gezondheid van de werknemers. De lidstaten kunnen evenwel strengere eisen stellen, maar deze mogen geen economische weerslag hebben.

Buiten de kaderrichtlijnen en de bijzondere richtlijnen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van de werknemers, worden er ook nog andere "sociale" richtlijnen uitgevaardigd, op basis van art. 137 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij oorsprong van de bepalingen onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens