NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Gelijk loon

Voorstelling

Hoewel er in België een uitgebreide antidiscriminatiewetgeving en een wet die de gelijke toegang tot de arbeidsmarkt moet bevorderen bestaat, blijft er een loonverschil tussen mannen en vrouwen bestaan. Volgens het loonkloofrapport 2009 bedraagt de loonkloof gebaseerd op het bruto uurloon van voltijdse en halftijdse werknemers in 2006 – het jaar waarop deze enquêtegegevens slaan – 11 % . De laatste jaren is de loonkloof slechts zeer licht gedaald. Deze vermindering is bovendien deels te wijten aan de uitbreiding van het onderzoek naar “semi-publieke” sectoren als de gezondheidszorg, het onderwijs en de socioculturele sector.

De loonkloof wordt niet enkel veroorzaakt door directe discriminatie. Haar oorsprong ligt ook bij het feit dat vrouwen bijvoorbeeld vaker in sectoren werken waar een minder hoog loon wordt uitbetaald. Deeltijdarbeid, anciënniteit en opleiding zijn andere factoren die bepalend zijn voor het verschil in verloning. De indicator die werd gebruikt om de loonkloof te berekenen is de officiële Europese indicator. Deze is representatiever op vlak van de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt

Het rapport over de loonkloof tussen mannen en vrouwen in België wordt jaarlijks uitgebracht door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer info op deze site

U vindt meer informatie over de over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de loonkloof en het loonkloofrapport bij het thema Non-discriminatie en diversiteit.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens