NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sociale verkiezingen

Voorstelling

De sociale verkiezingen vinden om de vier jaar plaats gedurende een door de koning vastgestelde periode. Zij leiden tot de aanstelling of de hernieuwing van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk.

Voorwaarden om kiezer te kunnen zijn 

  • Verbonden zijn met de onderneming door een arbeids- of een leerovereenkomst ook de stagiairs mogen kiezers zijn.
  • Drie maanden ononderbroken anciënniteit hebben op de dag van de verkiezingen.
  • Er is geen nationaliteitsvoorwaarde.

De kandidatenlijsten

De kandidaten worden voorgedragen op verschillende lijsten die variëren naargelang het betrokken orgaan. Voor het comité voor preventie en bescherming op het werk worden de kandidaten voorgedragen op drie lijsten: de werklieden, de bedienden en de jeugdige werknemers (voorzover de onderneming op de dag van de verkiezingen ten minste 25 werknemers tewerkstelt die jonger dan 25 jaar zullen zijn op de dag van de verkiezingen).

Voor de ondernemingsraad worden de kandidaten voorgedragen op vier lijsten: de werklieden, de bedienden, de jeugdige werknemers (voorzover de onderneming op de dag van de verkiezingen ten minste 25 werknemers tewerkstelt die jonger dan 25 jaar zullen zijn op de dag van de verkiezingen), de kaderleden (voor zover de onderneming ten minste 15 kaderleden tewerkstelt).

Voorwaarden om kandidaat te zijn 

  • Verbonden zijn met de onderneming door een arbeids- of een leerovereenkomst, ook de stagiairs zijn verkiesbaar.
  • Behoren tot de werknemerscategorie waarvoor de kandidaat zijn kandidatuur indient
  • 6 maanden ononderbroken anciënniteit hebben op de dag van de verkiezingen (of 9 maanden onderbroken anciënniteit in het voorafgaand burgelijk jaar).
  • Er is geen nationaliteitsvoorwaarde.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij sociale verkiezingen onder het thema Sociaal overleg.

Publicaties

Brochures over de resultaten van de sociale verkiezingen van 20042008 en van 2012 kunnen op deze website besteld of gedownload worden.

De brochure over de sociale verkiezingen van 2016 kan gedownload worden

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens