NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Voorstelling

Om in België te mogen werken moeten buitenlandse werknemers over een geldige arbeidskaart beschikken. Die voorwaarde geldt niet voor onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de landen van de Europese Unie en Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein) en Zwitserland en voor sommige categorieën van werknemers.
De Belgische werkgevers moeten een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B aanvragen als ze een buitenlandse werknemer willen tewerkstellen (tenzij die reeds een arbeidskaart A of C heeft). Op basis van die arbeidsvergunning kan de vreemdeling een visum aanvragen.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie en de referenties van de regelgevende teksten over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België onder het thema Werkgelegenheid.

Bijkomende inlichtingen

 

 • Over de toegang, het verblijf en de vestiging van vreemdelingen in België:
  • bij uw gemeente;
  • bij de FOD Binnenlandse Zaken
   Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken
   Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel
   Tel.: 02 206 13 00, fax: 02 206 14 55
   Internet: http://www.ibz.fgov.be en http://www.dofi.fgov.be 
   
 • Over de toetredingsvoorwaarden en visumverplichtingen voor vreemdelingen:
  • bij uw gemeente;
  • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
   Dienst vestiging en sociale zaken
   Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel
   Tel.: 02 501 81 11, fax: 02 501 38 38
   Internet: http://www.diplomatie.be en http://www.eurovisa.info 
   
 • Over de arbeidsvergunning en de arbeidskaarten A, B en C:
  • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
   Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   Cel Migratie
   Koning Albert II laan 35, bus 21, 1030 Brussel
   Tel.: 02 553 39 42, fax 02 553 44 22
   Internet: http://www.vlaanderen.be/werk E-mail: arbeidskaart@vlaanderen.be
   
  • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
   Brussel Economie en Werkgelegenheid
   Vooruitgangstraat 80, 1035 Brussel
   Tel.: 02 204 13 99, fax 02 204 15 28
   Internet: http://werk-economie-emploi.brussels/
   
  • Ministerie van het Waalse Gewest
   Division de l'emploi et de l'immigration
   Place de la Wallonie 1, 5100 Namur
   Tel.: 081 33 31 11, fax 081 33 43 22
   Internet: http://emploi.wallonie.be 
   
  • Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
   Abteilung Beschäftigung, Gesundheit und Soziales 
   Gospertstraße 1, 4700 Eupen
   Tel.: 087 59 64 86, fax: 087 55 64 73
   Internet: http://www.dglive.be 
   

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens