NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ervaringsfonds

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

 

 

Voorstelling

De toenemende vergrijzing in België, die gepaard gaat met een te lage participatiegraad van de oudere werknemers en een te vroeg uitstappen uit de arbeidsmarkt, zal in de nabije toekomst sterke druk uitoefenen op de overheidsbegroting door de hoge pensioenuitgaven. Deze bevolkingsgroep kan echter door zijn ervaring nog een belangrijke rol spelen in het bedrijfsleven.

Om de visie op arbeid en pensionering van deze werknemers te veranderen, kunnen bedrijven een toelage aanvragen bij het Ervaringsfonds voor acties die ze ondernemen om het welzijn van werknemers die tenminste 45 jaar oud zijn te verbeteren. Die acties kunnen betrekking hebben op aanpassingen van de arbeidsomstandigheden of de arbeidsorganisatie, en studies hieromtrent.

Meer informatie op deze site

Op www.ervaringsfonds.be vindt u een gedetailleerde voorstelling, het formulier voor het aanvragen van een toelage en de regelgevende teksten.

Publicaties

De brochure "Het Ervaringsfonds" kan besteld en gedownload worden, het jaarverslag van 2010 kan hier gedownload worden en de overige  jaarverslagen kunnen geraadpleegd worden bij Publicaties. 

Bijkomende inlichtingen

 • Ervaringsfonds
  Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
  Ernest Blerotstraat 1
  1070 BRUSSEL
  E-mail:  ervaringsfonds@werk.belgie.be 
  Tel.: 02 233 45 96
  Fax: 02 233 46 39

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites