NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Aanvullende vorming voor preventieadviseurs

Voorstelling

Preventieadviseurs moeten beschikken over de nodige kennis om hun functie te kunnen uitoefenen. Om dit te waarborgen moeten ze een aanvullende vorming volgen die in functie van de grootte (aantal werknemers) en het risicogehalte van het bedrijf waarvoor ze werken van niveau kan verschillen. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is verschillend voor preventieadviseurs van de interne en van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Indeling van de bedrijven

Om het vereiste niveau van de aanvullende vorming te bepalen, worden de bedrijven, instellingen en organisaties ingedeeld in verschillende groepen. Op basis van het aantal werknemers en de hoofdactiviteit worden bedrijven, instellingen en organisaties onderverdeeld in 4 groepen: A, B, C en D. Bedrijven van de groep D zijn bedrijven met minder dan 20 personeelsleden, waar de werkgever zelf de functie van preventieadviseur uitoefent.

Interne dienst

In onderstaande tabel wordt het vereiste vormingsniveau weergegeven in functie van de groepsindeling:

Minimumniveau aanvullende vorming

Groep

Preventieadviseur belast met leiding

Overige preventieadviseurs

A

Niveau I

Niveau II

B

Niveau II

(*)

C

(*)

(*)

(*) Geen aanvullende vorming vereist, maar wel een basiskennis over risicobeheersing en preventietechnieken.

Externe dienst

Een externe dienst bestaat uit twee afdelingen: een multidisciplinaire afdeling risicobeheersing en een afdeling medisch toezicht. De disciplines die in de afdeling risicobeheersing aanwezig moeten zijn, omvatten:

- arbeidsveiligheid;
- arbeidsgeneeskunde;
- ergonomie;
- bedrijfshygiëne;
- psychosociale aspecten van de arbeid.

Vorming volgens deskundigheid

Deskundigheid

Vorming

1.Arbeidsveiligheid

Masterdiploma in de ingenieurswetenschappen + niveau I

2.Arbeidsgeneeskunde

Arts + specialisatie arbeidsgeneeskunde

3.Ergonomie

 

Masterdiploma + multidisciplinaire basisvorming + specialisatiemodule ergonomie

4.Bedrijfshygiëne

 

Masterdiploma + multidisciplinaire basisvorming + specialisatiemodule bedrijfshygiëne

5.Psychosociale aspecten

 

Masterdiploma + multidisciplinaire basisvorming + specialisatiemodule psychosociale aspecten

Voor de deskundigheden 3, 4 en 5 moet de preventieadviseur bovendien 5 jaar ervaring bewijzen.

Meer informatie op deze site

Bij vorming van de preventieadviseur onder het thema Welzijn op het Werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens