NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Roken op het werk

Voorstelling

Sinds 1 januari 2006 hebben alle werknemers het recht om over rookvrije lucht te beschikken in alle ruimten waar zij tewerkgesteld zijn of toegang toe hebben in het kader van hun werk.

Dit recht wordt gewaarborgd door de werkgever, die het roken dient te verbieden in de werkruimten en de sociale voorzieningen.

Deze bepalingen zijn vervat in de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook.

De regelgeving inzake de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook geldt voor alle werknemers en werkgevers die vallen onder het toepassingsgebied van de welzijnswet.

Het rookverbod is volledig, zelfs voor de werknemers die over een individuele werkruimte beschikken.

Indien het Comité voor preventie en bescherming op het werk een voorafgaand advies heeft uitgebracht over de mogelijkheid om een rookkamer in te richten, kan de werkgever afwijken van het rookverbod en de rokers toelaten gebruik te maken van een rooklokaal. De mogelijkheid om een rooklokaal te voorzien is echter geen recht van de rokers dat staat tegenover het recht van de niet-rokers.

Meer informatie op deze site

Bij bescherming tegen tabaksrook op het werk onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende teksten.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens