NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Arbeidsongeschiktheid

Voorstelling

Arbeidsongeschiktheid verwijst naar de onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval. Door arbeidsongeschiktheid wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. Controlegeneeskunde is de medische activiteit die uitgeoefend wordt door een geneesheer op vraag van een werkgever om de onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval te controleren.

De wet betreffende de arbeidsovereenkomsten wijst op de verplichting van de werknemer om bij arbeidsongeschiktheid de werkgever te verwittigen en de afwezigheid van de werknemer te controleren. De bevoegde controlearts moet hierbij een geneeskundig getuigschrift ter vaststelling van arbeidsongeschiktheid opmaken. Het geneeskundig getuigschrift moet niet alleen de arbeidsongeschiktheid melden, maar ook de waarschijnlijke duur ervan en of de werknemer zich met het oog op de controle al dan niet naar een andere plaats mag begeven. Ook de regeling van het medisch geschil dat eventueel na controle zou ontstaan is in deze wet voorzien.

De geneesheer die de controle van de arbeidsongeschiktheid nagaat moet voldoen aan de wet betreffende de controlegeneeskunde. Dit betekent dat deze controle maar kan worden verricht door een arts die gerechtigd is om de geneeskunde uit te oefenen en die vijf jaar ervaring heeft als huisarts of een daarmee vergelijkbare praktijk. 

Bij een geschil tussen de werknemer en de controlearts, kan er een beroep gedaan worden op een geneesheer-scheidsrechter die moet voorkomen op een lijst die opgesteld is door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer informatie op deze site

Bij controle van de arbeidsongeschiktheid onder het thema Arbeidsovereenkomsten vindt u meer informatie en de regelgevende teksten.

Bijkomende inlichtingen

 

Over de regelgeving inzake arbeidsongeschiktheid:

Over de controlegeneeskunde en de geneesheren-scheidsrechter:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens