NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Brand

Voorstelling

In de regelgeving over het welzijn van de werknemers zijn de voornaamste bepalingen in verband met de brandpreventie opgenomen in de voorschriften van:
 

De FOD Binnenlandse Zaken heeft basisnormen vastgesteld voor de preventie van brand en ontploffing voor nieuwe gebouwen. Dit gebeurde bij KB van 7 juli 1994. In de schoot van deze FOD is een Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing opgericht, dewelke advies moet geven over elk reglementair onderwerp terzake.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is via de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid en de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk vertegenwoordigd in deze Hoge Raad.

ANPI

ANPI Brand- en Diefstalpreventie vzw heeft als voornaamste doelstelling de studie, aanmoediging en verspreiding van de maatregelen, middelen en technieken om brand en ontploffing te voorkomen en de bescherming van personen en goederen te bevorderen.

Het ANPI is actief in de volgende domeinen:

 • reglementering en normalisatie: brandbeveiliging en diefstalbeveiliging;
 • opleiding: onderricht van de brandbeveiliging;
 • proeven en goedkeuringen: goedkeuring van brand- en inbraakbeveiligingsmateriaal;
 • controles: sprinklerinstallaties, branddetectie, diefstalbeveiliging.

Het ANPI maakt deel uit van het nationaal informatienetwerk opgericht in het kader van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk te Bilbao.

Meer informatie op deze site

Bij brandveiligheid onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Publicatie

De brochure "Risico's van brand of explosie - Reeks SOBANE-strategie: Het beheer van beroepsgebonden risico’s" kan besteld of gedownload worden.

Bijkomende inlichtingen

 • In de eerste plaats bij de preventieadviseur van de interne en/of de externe dienst voor preventie en bescherming.
 • In de tweede plaats bij de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk die bevoegd is voor de werkgever.
 • Over interpretatie van de regelgeving: schriftelijk bij de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid.
 • Voor gespecialiseerde opleiding en documentatie kan men terecht bij:
  ANPI www.anpi.be
  Parc Scientifique Fleming
  1348 Louvain-la-Neuve
   
  Vilvoordsesteenweg 300
  1120 Neder-over-Heembeek

Opleiding (010) 47 52 51 training@anpi.be
Publicaties (010) 47 52 42 publications@anpi.be
Documentatie (010) 47 52 31 documentation@anpi.be

 • Voor informatie over de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing kan men terecht bij:
  FOD Binnenlandse Zaken www.ibz.fgov.be
  Algemene Directie Civiele Veiligheid
  Directie van de Studies
  Leuvenseweg 1-3
  1000 Brussel
  Tel:. (02)500 21 11
  Fax: (02)500 23 65


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens