NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Collectief ontslag

Voorstelling

Indien een werkgever teruggrijpt naar collectief ontslag, dient hij welbepaalde procedures te volgen:

  • vooraf de werknemersvertegenwoordigers inlichten;
  • de werknemersvertegenwoordigers in dit verband om advies vragen;
  • het voornemen tot collectief ontslag indienen bij de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst.

De werkgever is ook verplicht bij collectief ontslag een bijzondere vergoeding uit te betalen aan de werknemers.

De niet-naleving van de informatie- en raadplegingsprocedures kan tot gevolg hebben dat de werkgever gehouden blijft om de arbeidsovereenkomst verder uit te voeren en alleszins het loon verder uit te betalen.

Meer informatie op deze site

Bij collectief ontslag onder het thema Herstructurering vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Publicatie

De brochure "Sluiting Renault" kan gedownload worden.

Bijkomende inlichtingen

Bij de regionale directies van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkgever.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens