NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sociale Maribel

Voorstelling

Het doel van de sociale Maribel is de bevordering van de tewerkstelling in (voornamelijk) de non-profitsector via de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen. Zo komt deze maatregel tegemoet aan de noden van de sector en verbetert de kwaliteit van de dienstverlening.

Werkgevers krijgen een tussenkomst van een fonds sociale Maribel voor de loonkosten van nieuwe arbeidsplaatsen.

Deze specifieke sectorfondsen worden gefinancierd via RSZ-middelen. Enerzijds zijn deze middelen afkomstig van een deel van de bijdrageverminderingen voor de werkgevers uit de betrokken sector. Anderzijds ontvangen de (meeste) fondsen een deel van de opbrengst die voortvloeit uit de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing (=fiscale Maribel).

Meer informatie op deze site

Bij Sociale Maribel onder het thema Werkgelegenheid vindt u meer informatie.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens