NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Internationale Arbeidsorganisatie

Voorstelling

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) werd opgericht in 1919 tijdens de Vredesconferentie van Versailles. België was één van de negen landen die effectief hebben bijgedragen tot het opstellen van de statuten van deze organisatie. De Internationale Arbeidsorganisatie was de eerste gespecialiseerde organisatie van de UNO.

Haar opdracht bestaat in het verbeteren van de sociale toestand van de werkenden, ervan uitgaand dat zonder sociale gerechtigheid geen duurzame en universele vrede kan bestaan. Na de tweede wereldoorlog werd de grondwet verder uitgewerkt in de Verklaring van Philadelphia (1944) die drie principes aannam: arbeid is geen koopwaar; syndicale vrijheid en vrije meningsuiting zijn een noodzakelijke voorwaarde voor sociale vooruitgang; armoede is een gevaar voor het welzijn van iedereen.

In de schoot van de IAO draagt België permanent bij tot de bevordering van en de controle op de internationale arbeidsnormen, de tewerkstelling en de arbeid en de sociale bescherming.

De IAO is van groot belang voor de Belgische regering, die er steeds op toeziet de ontwikkeling van de organisatie aan te moedigen en haar gezag te ondersteunen. De IAO kan immers beschouwd worden als de behoedster van de sociale dimensie van de internationale handel, wat ook de oorspronkelijke reden van haar oprichting was.

Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de IAO in 1994 heeft de Belgische regering een drieledige verklaring ondertekend met de sociale partners, met het oogmerk de Belgische steun aan deze organisatie te bevestigen.

Algemene werking

Het belangrijkste kenmerk van de IAO is haar tripartisme. Zij telt thans 179 leden en heeft de klassieke structuur van een gespecialiseerde instelling: een algemene vergadering (jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie), een Beheerraad en een Secretariaat (Internationaal Arbeidsbureau).

Internationale Arbeidsconferentie 

De IAO organiseert elk jaar, tijdens de maand juni, een Internationale Arbeidsconferentie. Van alle lidstaten wordt verwacht dat zij dan een tripartiete afvaardiging (werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en regering) afvaardigen. Deze conferentie wordt aanzien als jaarlijkse algemene vergadering.

Tijdens deze conferentie worden elk jaar drie vaste punten op de dagorde geplaatst:

 • het jaarverslag van de Directeur generaal;
 • het programma van de organisatie, het budget en andere financiële vraagstukken;
 • het jaarverslag van het Expertencomité dat instaat voor het opvolgen van de toepassing in de lidstaten van de verdragen en aanbevelingen.

Verder worden er jaarlijks meerdere technische punten behandeld die bijdragen tot de discussie en het aannemen van internationale conventies en/of aanbevelingen.

Beheerraad 

De beheerraad van de Internationale Arbeidsorganisatie komt jaarlijks tweemaal samen, dit tijdens de maanden maart en november. Een beperkte zitting wordt gehouden tijdens de maand juni net na de Internationale Arbeidsconferentie. Tijdens deze vergaderingen worden de meeste vraagstukken afgehandeld die te maken hebben met het beheer van de organisatie. Er worden daarover beslissingen genomen, eventueel bij middel van stemming. Bepaalde van de tijdens de zitting van de Beheerraad goedgekeurde initiatieven, moeten echter nog goedgekeurd worden door de Internationale Arbeidsconferentie.

De Beheerraad bestaat uit verschillende landen, die telkens voor een periode van 3 jaar worden verkozen. Tien landen bekleden een permanente zetel. België is lid van de Beheerraad sinds juni 2002 en dat tot juni 2005.

Internationaal Arbeidsbureau 

Het Internationaal Arbeidsbureau is in wezen het secretariaat van de Internationale Arbeidsorganisatie. Op dit ogenblik wordt het Internationaal Arbeidsbureau geleid door Juan Somavia (Chili).

De hoofdzetel van het IAB is gevestigd in Genève. Het Bureau telt ongeveer 1.900 ambtenaren en zo'n 600 experten die zich voornamelijk bezighouden met de technische samenwerking.

Bijkomende inlichtingen

Over de Internationale Arbeidsorganisatie in het algemeen:

 • Ofwel bij het Internationaal Arbeidsbureau
  4, route des Morillons
  CH - 1211 Genève
  Télex 415647 ilo ch
  Tel: 0041/22/799 61 11
  Fax: 0041/22/798 86 85
  Website:http://www.ilo.org
   
 • Ofwel bij het Verbindingskantoor van het Internationaal Arbeidsbureau
  Aimé Smekensstraat 40
  1030 Brussel
  Tel.: (02)736 59 42
  Fax: (02)735 48 25

Over de bijzondere betrekkingen van België en van de Internationale Arbeidsorganisatie, bij de Diensten van de voorzitter, Afdeling van de internationale zaken.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens