NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Klachten inzake hygiëne en gezondheid op het werk

Voorstelling

Iedere werknemer die overtredingen van de reglementering of tekortkomingen vaststelt die de gezondheid van het personeel of zijn arbeidsomstandigheden nadelig kunnen beïnvloeden, of die persoonlijke vrees koestert met betrekking tot zijn arbeidsomstandigheden, mag klacht indienen bij de diensten van het Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Ook de vakbondsafgevaardigden of enige andere persoon mogen klacht indienen.

Wie klacht indient mag anoniem blijven of vragen dat zijn anonimiteit strikt wordt gewaarborgd.

De arbeidsinspecteur die de klacht onderzoekt mag, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de indiener van de klacht of van de aangifte, de naam van deze laatste niet bekendmaken. Hij mag de werkgever ook niet onthullen dat hij een onderzoek uitvoert als gevolg van een klacht of een aangifte.

Een klacht wordt het best ingediend rechtstreeks bij de gewestelijke directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk die bevoegd is voor de werkgever.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens