NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Procedure inzake herstructurering

Voorstelling

Herstructurering heeft als doel het aantal werknemers van een onderneming in moeilijkheden te verminderen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de activiteit verlieslatend is en een doorgedreven reorganisatie nodig is om het voortbestaan van de onderneming te waarborgen. Of wanneer de vooruitzichten op middellange termijn de werkgever verplichten om ontslagen en een reorganisatie van de onderneming te voorzien, ...

De werkgever heeft in elk geval de verplichting om een zeer strikte procedure te respecteren en te evalueren welk type ontslag hij vooropstelt: de sluiting van de onderneming, het collectief ontslag of de volledige of gedeeltelijke overdracht van de onderneming.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie onder het thema Herstructurering.

Bijkomende inlichtingen

Bij de regionale directies van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkgever.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens