NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ioniserende stralingen

Voorstelling

Werknemers die beroepshalve worden of kunnen worden blootgesteld aan ioniserende straling, moeten een dosismeter dragen die de ontvangen dosissen registreert.

De dienst voor fysische controle van de werkgever, die de dosimetrie uitvoert, moet de ontvangen dosissen per persoon te boek stellen en bijwerken en die boekhouding doorzenden naar de arbeidsgeneeskundige dienst van de inrichting of naar het hoofd van de inrichting. Hij zendt die eveneens door naar de werkgevers van de externe ondernemingen waarvan het personeel werkzaamheden uitvoert in een gecontroleerde zone en/of naar de geneesheer die door de externe zelfstandige is gekozen.

De dienst voor fysische controle of de arbeidsgeneeskundige dienst maakt elk jaar een blootstellings- en ontsmettingstabel op voor iedere beroepshalve blootgestelde werknemer.

Deze tabellen worden naar de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk gezonden, die ze controleert en die bij dosisoverschrijding een onderzoek laat uitvoeren.

De externe ondernemingen en de zelfstandigen die werkzaamheden in een gecontroleerde zone willen uitvoeren, moeten de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk daarvan vooraf in kennis stellen.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie en de regelgevende tekst bij ioniserende stralingen onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens